Q&As

11/05/2021

Chuyên mục:

Bảng Xếp hạng Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả (VIX50) tôn vinh các doanh nghiệp đại chúng uy tín và hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế Việt Nam. Nếu đủ tiêu chuẩn lọt vào danh sách VIX50, doanh nghiệp của bạn đã thể hiện đẳng cấp và sự khác biệt được ghi nhận và đáng được tôn vinh bởi xã hội, các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính, phương tiện truyền thông.

 

Q: Tổ chức nào nghiên cứu và công bố VIX50 - Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả?

A: Vietnam Report tiến hành nghiên cứu danh sách VIX50 với sự tư vấn của các chuyên gia, hội đồng cố vấn trong và ngoài nước; phối hợp với các đơn vị báo chí - truyền thông công bố.

 

Q: Bảng xếp hạng VIX50 được tính toán thế nào?

A: Trước hết, chúng tôi sàng lọc các công ty đại chúng lớn nhất theo bốn chỉ số: doanh số, lợi nhuận, tài sản và vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường được tính đến thời điểm nghiên cứu gần nhất, giá đóng cửa và bao gồm tất cả các cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. Theo đó, chúng tôi tạo bốn danh sách riêng biệt về 100 công ty lớn nhất trong bốn chỉ số trên. Ngoài ra, các công ty được xếp hạng trong VIX50 đảm bảo những tiêu chí sau:

 • Là công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam, không phân biệt sở hữu vốn
 • Tuân thủ pháp luật và chính sách của Nhà nước
 • Kinh doanh tốt và hiệu quả, có lợi nhuận dương trong 3 năm gần đây
 • Có tiềm năng tăng trưởng ổn định
 • Vốn hóa thị trường tối thiểu 500 tỷ đồng.

Sau khi sàng lọc, các công ty tiếp tục được đánh giá, xếp hạng dựa trên các tiêu chí:

 • Năng lực tài chính thể hiện trên các chỉ tiêu đánh giá chính bao gồm nhưng không giới hạn: Vốn hóa, Doanh thu, Lợi nhuận, EPS, Tốc độ tăng trưởng kép của doanh thu và lợi nhuận trong 5 năm gần nhất, ROE
 • Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về doanh nghiệp trên truyền thông
 • Khảo sát các đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan.

 

Q: Tại sao mức vốn hóa thị trường được chọn là 500 tỷ đồng?

A: Chúng tôi cho rằng đây là một ngưỡng tốt để chọn các công ty vào danh sách xếp hạng. Qua nghiên cứu chúng tôi thấy nhiều công ty đại chúng ở mức vốn hóa này vẫn hoạt động hiệu quả.  

 

Q: Uy tín trên truyền thông được đánh giá dựa trên mô hình nào?

A: Phương pháp nghiên cứu phân tích truyền thông để đánh giá uy tín của các công ty dựa trên học thuyết Agenda Setting về sự ảnh hưởng, tác động của truyền thông đại chúng đến cộng đồng và xã hội được Giáo sư Maxwell McCombs và Giáo sư Donald L.Shaw chính thức công bố vào năm 1968, được Vietnam Report và các đối tác hiện thực hóa và áp dụng. Theo đó, Vietnam Report đã sử dụng phương pháp Branch Coding (đánh giá hình ảnh của công ty trên truyền thông) để tiến hành phân tích uy tín của các doanh nghiệp trên truyền thông.

 

Q: Các tiêu chí nào trên truyền thông được sử dụng để đánh giá, xếp hạng?

A: Chúng tôi sử dụng bộ phân tích truyền thông về 24 khía cạnh hoạt động cụ thể của các công ty từ sản phẩm, kết quả kinh doanh, thị trường... tới các hoạt động và uy tín của lãnh đạo công ty. Các thông tin được đánh giá ở các cấp độ: 0: Trung lập; 1: Tích cực; 2: Khá tích cực; 3: Không rõ ràng; 4: Khá tiêu cực; 5: Tiêu cực. Tuy nhiên, thống kê lại, nhóm nghiên cứu đưa ra 3 cấp bậc để đánh giá cuối cùng, bao gồm: Trung lập (gồm 0 và 3), tích cực (1 và 2), và tiêu cực (4 và 5).

 

Q: Dữ liệu được cập nhật từ nguồn nào và đến thời điểm nào?

A: Dữ liệu được chúng tôi thu thập từ báo cáo tài chính của các công ty đại chúng công bố trên các sàn HOSE, HNX và UPCOM. Dữ liệu được cập nhật đến thời điểm nghiên cứu gần nhất.

 

Q: Có xét đến tính chuỗi thời gian trong dữ liệu hay không?

A: Chúng tôi có sử dụng tính thời gian của dữ liệu trong ít nhất 3 năm gần đây của doanh nghiệp để đánh giá thêm về khía cạnh phát triển ổn định và bền vững của doanh nghiệp.

 

Q: Doanh nghiệp được lợi ích gì khi được xếp hạng

A: Bảng Xếp hạng VIX50 tôn vinh các doanh nghiệp đại chúng uy tín và hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế Việt Nam. Nếu đủ tiêu chuẩn lọt vào danh sách này, doanh nghiệp của bạn đã thể hiện đẳng cấp và sự khác biệt được ghi nhận và đáng được tôn vinh bởi xã hội, các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính, phương tiện truyền thông. Bên cạnh đó, doanh nghiệp trong VIX50 sẽ được hưởng các quyền lợi trực tiếp như sau:

 • Danh sách doanh nghiệp VIX50 được công bố rộng rãi và liên tục trong cả năm trên các phương tiện truyền thông
 • Doanh nghiệp VIX50 được mời tham dự miễn phí buổi lễ công bố tôn vinh các doanh nghiệp VIX50, tổ chức trang trọng và thường niên
 • Thương hiệu doanh nghiệp và thông tin cơ bản về doanh nghiệp được quảng bá tại website www.top50vietnam.net và www.vietnamreport.net.vn.

 

Q: Phí tham gia để được xếp hạng trong chương trình VIX50 là bao nhiêu?

A: Việc doanh nghiệp được xếp hạng trong VIX50 là HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

 

Q: VIX50 được công bố định kỳ hàng năm?

A: Đúng vậy, Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả được nghiên cứu và công bố định kỳ hàng năm kể từ năm 2021. Tuy nhiên các hoạt động truyền thông, quảng bá cho danh hiệu VIX50 và các doanh nghiệp VIX50 được tiến hành liên tục trong cả năm, chứ không chỉ thu hẹp và tập trung trong quãng thời gian công bố Bảng xếp hạng.

 

Q: Làm thế nào để chứng nhận doanh nghiệp được xếp hạng trong VIX50?

A: Ban Tổ chức cấp Chứng chỉ Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả tới các doanh nghiệp tham gia Chương trình VIX50.

 


BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VIX50

CÔNG TY CP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆT NAM (VIETNAM REPORT)

Phòng 205, Villa E, Số 3 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 024 3516 0138            Fax: 024 3514 0805            Hotline: 0389 618 468

Email: info@vietnamreport.net                 Website: www.top50vietnam.net