Phương pháp xếp hạng VIX50

30/06/2021

Chuyên mục:

Giai đoạn 1: Lựa chọn các công ty đủ tiêu chuẩn xếp hạng

Sàng lọc các công ty đại chúng lớn nhất theo bốn chỉ số: doanh số, lợi nhuận, tài sản và vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường được tính đến thời điểm nghiên cứu gần nhất, giá đóng cửa và bao gồm tất cả các cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. Theo đó, chúng tôi tạo bốn danh sách riêng biệt về 100 công ty lớn nhất trong bốn chỉ số trên. Ngoài ra, các công ty được xếp hạng trong Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả (VIX50) đảm bảo những tiêu chí sau:

  • Là công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam, không phân biệt sở hữu vốn

  • Tuân thủ pháp luật và chính sách của Nhà nước

  • Kinh doanh tốt và hiệu quả, có lợi nhuận dương trong 3 năm gần đây

  • Có tiềm năng tăng trưởng ổn định

  • Vốn hóa thị trường tối thiểu 500 tỷ đồng.

 

Giai đoạn 2: Xếp hạng công ty trong Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả (VIX50)

Sau sàng lọc ở Giai đoạn 1 như trên, các công ty được đánh giá, xếp hạng dựa trên các tiêu chí:

(1) Năng lực tài chính thể hiện trên các chỉ tiêu đánh giá chính bao gồm nhưng không giới hạn: Vốn hóa, Doanh thu, Lợi nhuận, EPS, Tốc độ tăng trưởng kép của doanh thu và lợi nhuận trong 3 năm gần nhất, và ROE

(2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về doanh nghiệp trên truyền thông

(3) Khảo sát các đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan.

 

Giai đoạn 3: Công bố xếp hạng

Bảng xếp hạng Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả - VIX50 được Vietnam Report công bố trên chuyên trang xếp hạng www.top50vietnam.net cùng các phương tiện thông tin đại chúng.

Lễ công bố và vinh danh doanh nghiệp thuộc Bảng xếp hạng Top 50 dự kiến được tổ chức sau đó.