Lễ công bố Top 10 Công ty Bất động sản - Xây dựng - VLXD năm 2024

  
LỄ CÔNG BỐ BXH VNR500 – 2013

Lễ công bố Top 10 Công ty Bất động sản - Xây dựng - VLXD năm 2024

Chủ đề:

Thời gian: Tháng 4/2024

Địa điểm:

BDS-03

BDS-06

ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH 

THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ: 0389 618 468