Quý I/2021, Phát Đạt tăng trưởng lợi nhuận vượt 60% so với cùng kỳ năm 2020

10/06/2021

Chuyên mục:

Trong quý I/2021, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã CK: PDR) đã công bố kết quả kinh doanh với tăng trưởng lợi nhuận sau thuế vượt 60% so với cùng kỳ năm 2020; Giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán của Công ty cũng tăng mạnh, đạt hơn 1,5 tỷ USD.

Phát Đạt đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 với doanh thu thuần đạt 586,1 tỷ đồng; Lợi nhuận trong quý ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, vượt 60% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 314,93 tỷ đồng và 251,07 tỷ đồng. Kết quả này giúp Phát Đạt tiếp tục nằm trong Top 15 doanh nghiệp bất động sản có lợi nhuận cao nhất quý I/2021, dù nền kinh tế thị trường vẫn đang bị ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh và nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô hoặc ngừng kinh doanh.

Tăng trưởng lợi nhuận của PDR đạt mức cao đến từ việc Công ty đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng và bàn giao cho khách hàng một phần sản phẩm đất nền Khu thấp tầng thuộc Phân khu số 9 của dự án KDL sinh thái Nhơn Hội, Bình Định.

Biên lợi nhuận gộp trong quý I/2021 của PDR cũng tăng mạnh lên mức 65,7% (so với cùng kỳ quý I/2020 đạt 39,6%) tương đương lợi nhuận gộp đạt 384,97 tỷ đồng (+54,4% YoY).


Lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ của PDR (Nguồn: BCTC hợp nhất – PDR)

Chi phí bán hàng giảm mạnh -84,9% YoY xuống còn 4,2 tỷ đồng do trong kỳ không phát sinh chi phí môi giới. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 84,2% YoY, đạt 43,1 tỷ đồng, chủ yếu đến từ chi phí lương tăng 62,9% YoY, đạt 22,6 tỷ đồng, do Công ty tăng quy mô và số lượng nhân sự; Chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 3,7 lần, đạt 15,3 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý I/2021 đạt 316,6 tỷ đồng (+59,6% YoY).

Đến cuối quý, PDR cũng ghi nhận lợi nhuận khác -1,7 tỷ đồng so với -0,4 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty đạt 314,9 tỷ đồng (+59,1% YoY), lợi nhuận thuần sau thuế đạt 251,1 tỷ đồng (+58,8% YoY). Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 558 VNĐ/cp (+16.5% YoY).

Về cơ cấu tài sản, tính đến thời điểm 31/03/2021, tổng tài sản của PDR tăng 11,2% so với cuối năm 2020, đạt 17.363,4 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 53,2 tỷ đồng về gần 7,8 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn giữ ở mức tương đương cuối năm 2020 là 12,2 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 67,4% YTD lên 2.537,3 tỷ đồng. Trong đó, mức tăng chủ yếu đến từ khoản phải thu ngắn hạn khác (gấp 4,5 lần cùng kỳ, lên mức 1.234,2 tỷ đồng). Các khoản trả trước cho người bán ngắn hạn và dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi không thay đổi nhiều so với cuối năm 2020.

Hàng tồn kho của Phát Đạt tăng thêm 1.301,1 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2021, lên 10.632,1 tỷ đồng (+13,9% YTD), chủ yếu đến từ dự án đầu tư mới Phước Hải (+1.371,5 tỷ đồng); dự án Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội giảm 80,9 tỷ đồng xuống còn 1.392,7 tỷ đồng do Công ty ghi nhận một phần doanh thu và lợi nhuận của Phân khu số 9.

Đối với tài sản dài hạn, các khoản phải thu dài hạn giữ nguyên ở mức 989,4 tỷ đồng; tài sản cố định tăng nhẹ 6,1% lên 36,2 tỷ đồng; bất động sản đầu tư giảm nhẹ xuống 69,0 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng nhẹ 2,5% lên 920,7 tỷ đồng do trong kỳ phát sinh thêm Dự án Tòa nhà văn phòng Công ty tại 39 Phạm Ngọc Thạch (Quận 3) và Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu I- khu Cổ Đại tại Quận 9, TP.HCM.


(Nguồn: BCTC hợp nhất – PDR)

Tổng dư nợ phải trả của PDR tính đến ngày 31/03/2021 đạt 10.495,8 tỷ đồng, không biến động nhiều so với thời điểm đầu năm. Trong đó, chủ yếu đến từ khoản phải trả dài hạn khác của hai dự án đã chuyển nhượng là The EverRich 2 và The EverRich 3 với 5.547,43 tỷ đồng, tương ứng với 52,9% trên tổng dư nợ phải trả. Đây thực chất không phải là khoản nợ của PDR, bởi hai dự án này PDR đã thu của đối tác và nhận đủ tiền. Đồng thời, PDR đã bàn giao hai dự án cho đối tác tiếp tục phát triển và kinh doanh từ năm 2019. Sau khi các thủ tục pháp lý hoàn tất theo quy định của pháp luật, thì khoản tiền này sẽ được ghi nhận vào doanh thu của PDR.

Ngoài ra, phải trả người bán ngắn hạn giảm nhẹ -2,5% xuống còn 281,0 tỷ đồng. Người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm -9,7% xuống còn 559,7 tỷ đồng, chủ yếu nhận trả trước từ khách hàng chuyển nhượng dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội. Các khoản thuế phải nộp Nhà nước và các khoản thu nhập phải trả Nhà nước ghi nhận 407,25 tỷ đồng đến hạn thanh toán trong tháng 04/2021 và dự kiến sẽ được Công ty thanh toán đúng hạn.

Các khoản vay ngắn hạn giảm -7,8% YTD xuống còn 1.303,7 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngân hàng giảm -101.2 tỷ; trái phiếu ngắn hạn giảm -53,5 tỷ và các khoản vay bên khác tăng 44,8 tỷ đồng.

Các khoản vay dài hạn tăng 389,7 tỷ đồng lên 874,9 tỷ (+80,3% YTD), chủ yếu do các khoản vay trái phiếu dài hạn tăng 396,7 tỷ đồng lên 643,9 tỷ đồng. Việc phát sinh tăng do trong quý PDR phát hành trái phiếu dài hạn vào ngày 02/02/2021 với tổng giá trị 400 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 13%/năm nhằm tiếp tục phát triển Dự án phân khu số 2 và phân khu số 9 thuộc Khu đô thị sinh du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định, và tài trợ vốn cho các công ty con để thực hiện Dự án phức hợp thương mại & căn hộ cao cấp Bình Dương, Dự án hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu I (Khu Cổ Đại), TP. Hồ Chí Minh.

Đồng thời, PDR cũng đã có lộ trình cơ cấu các khoản vay nợ đến cuối tháng 5/2021. Ước tính đến cuối tháng 05/2021, tổng số dư vay ngắn và dài hạn sẽ ở mức 1.475,0 tỷ đồng, chỉ chiếm tỷ lệ 27,7% trên vốn chủ sở hữu là 5.323,5 tỷ đồng.

Năm 2021, Công ty đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 2.335 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tích lũy của giai đoạn 2019-2023 (cho riêng mảng bất động sản dân dụng) là 14.270 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng trưởng kép bình quân (CAGR) là 51%/năm.

Cũng trong năm nay, Phát Đạt đặt mục tiêu chính thức định hình một tập đoàn chuyên nghiệp, đa dạng lĩnh vực kinh doanh dựa trên năng lực lõi là phát triển dự án. Bên cạnh lĩnh vực cốt lõi là bất động sản dân dụng, Phát Đạt mở rộng kinh doanh thêm lĩnh vực bất động sản công nghiệp và năng lượng tái tạo. Đây là bước đi thể hiện chiến lược linh hoạt về dự án, sản phẩm nhằm đa dạng hóa doanh thu, tạo dòng tiền bền vững và nguồn tài chính ổn định cho Công ty trong tương lai.

Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt