Chỉ trong 2 năm, Bất động sản Phát Đạt hoàn thành nghĩa vụ nộp gần 1.000 tỷ đồng tiền Thuế cho Ngân sách Nhà nước

15/07/2021

Chuyên mục:

Từ ngày thành lập đến nay, Công ty Phát Đạt luôn nghiêm túc chấp hành và thực hiện đúng các quy định của Nhà nước trong việc kê khai và nộp thuế. Trong các năm qua, Công ty Phát Đạt đã được Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế, Cục Thuế TP.HCM và UBND TP.HCM khen tặng về ý thức chấp hành tốt pháp lệnh thuế.

 


Đại diện Phát Đạt (bên trái) đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính vì “Đã có thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế”.

Mặc dù từ năm 2019 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, nhưng trong năm tài chính 2019 và 2020, PDR vẫn hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm. Vì vậy, ngoài việc chia cổ tức cho cổ đông hàng năm thì trong năm 2019 và 2020, Công ty Phát Đạt đã hoàn thành nghĩa vụ nộp Thuế cho ngân sách Nhà nước bao gồm đầy đủ các khoản thuế phải nộp như Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, chi tiết được thống kê như sau:


(Nguồn Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt).

Ngày 27/04/2021, Cục Thuế TP.HCM đã có Quyết định thanh tra số 574/QĐ-CT-TT về việc Thanh tra thuế tại Công ty Phát Đạt cho niên độ tài chính năm 2019 và năm 2020.

Sau hơn 01 tháng kiểm tra hồ sơ và đối chiếu số liệu, chiều ngày 14/06/2021, Công ty Phát Đạt đã nhận được Quyết định số 1655/QĐ-CT ký ngày 14/06/2021 của Cục Thuế TP.HCM về việc “Xử phạt vi phạm hành chính về thuế”. Cùng ngày 14/06/2021, Công ty Phát Đạt đã tiến hành nộp đầy đủ số tiền theo thông báo của Cơ quan Thuế là 292.201.952 đồng vào Ngân sách Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.


Phát Đạt được Cục Thuế tỉnh Bình Định trao tặng Giấy khen vì đã có thành tích đóng góp số nộp lớn vào Ngân sách Nhà nước năm 2020.

Là doanh nghiệp chính thức niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM từ năm 2010, Phát Đạt luôn công khai, minh bạch số liệu trên các báo cáo tài chính và luôn ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế đầy đủ theo quy định của Nhà nước và xem đây là kim chỉ nam trong hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.

Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt